Ασφαλισμένοι σε αδιέξοδο εξαιτίας της αναποτελεσματικής διοίκησης

Ομηροι της γραφειοκρατίας και της ανεπάρκειας της διοίκησης είναι χιλιάδες ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους, γιατί ξαφνικά βρίσκονται να έχουν οφειλές που προέκυψαν από λάθη ή...