Τελευταία κομμάτια, απίστευτες προσφορές,
όλα τα αξεσουάρ Θείας Γέννησης σε τιμή ευκαιρίας –
 
Οι σοφοί μάγοι, τρείς στο δεκάρικο.
Με χρυσάφι, λιβάνι και μύρο, μόνο πέντε τάλαρα.
Μόνο με λιβάνι, μύρο, δεκατρία φράγκα και μισό.
Άγγελοι, διαλέγετε και πέρνετε, δύο φράγκα το κομμάτι.
Ιωσήφ και Μαρία, εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά.
Θείο Βρέφος κομπλέ με φασκιά, στα τέσσερα τάλαρα,
χωρίς φασκιά, δεκατέσσερα φράγκα σκέτα και, ναι,
ασορτί ποιμένες, δυό δίφραγκα το κομμάτι.
Φάτνη ρουστίκ με άχυρο, ξύλινη σαρμανίτσα,
μόνο δώδεκα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά.
 
Όλες οι πωλήσεις τελικές.
Επιστροφές ή ανταλλαγές δεν γίνονται δεκτές.
Επ’ ουδενί.
 
‘Twas the Second Day before Christmas
Raymond Souster (1921 – 2012), Toronto, Canada.
 
Μετάφραση: Ξενοφών Γουναρόπουλος